Obec a finance 5/2013Časopis Obec a finance 5/2013

Vychází páté číslo časopisu Obec & finance. Naleznete zde výsledky mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny a úvahu o programech stran předpokládané koalice se zaměřením na veřejnou správu. Časopis přináší výtah z dokumentu Svazu měst a obcí – Priority činnosti na období 2013–2015 a dále informaci z jubilejních 40. Dnů malých obcí i z ocenění obcí v soutěži Vesnice roku. Nové výzvy pro města a obce zazněly na tradiční finanční konferenci.

Informace z Ministerstva pro místní rozvoj se dotýkají čerpání evropských fondů, přípravy programovacího období 2014–2020, novely zákona o veřejných zakázkách, metodiky tvorby Programů rozvoje obcí a dotací na územní plány.

Píše se o standardech kvality v agendě sociálně právní ochrany dětí, o procesním modelování agend veřejné správy a o svobodné výměně názorů v návaznosti na novelu tiskového zákona. Samostatné články jsou zaměřeny na prezentaci projektů, podpořených z evropských zdrojů, na problematiku dopravní bezpečnosti, výstavbu bytů a o ochraně před povodněmi. Nové číslo časopisu dále informuje o svazkových školách, o financování obcí na Slovensku a o nové formě financování oprav památek.

Zazní i informace o novém občanském zákoníku a naleznete všechny tradiční rubriky včetně přílohy Veřejná správa online, věnované informačním technologiím ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2013