Obec a finance 4/2013Časopis Obec a finance 4/2013

Vychází čtvrté číslo časopisu Obec & finance. Přináší informaci o vývoji politické situace, která vyvrcholí předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny. Zároveň je zde podrobná zpráva o výsledcích soutěže Vesnice roku 2013 včetně přehledu všech výsledků v krajích a představení celostátních i krajských vítězných obcí.

Vedle zprávy ze XIII. Sněmu Svazu měst a obcí je zde několik článků o meziobecní spolupráci v České republice i ve Francii. Podrobná analýza a zamyšlení nad rizikem zadlužení obce je doprovázena řadou grafů a tabulek o vývoji dluhu obcí podle velikostních kategorií. Text je doplněn informací o zadlužení obcí v Německu. Rozhovor s ministrem pro místní rozvoj se věnuje čerpání evropských fondů, regionálnímu rozvoji, bytové politice a stavebnímu řádu.

Samostatný text je věnován možnostem a limitům podpory venkova v nastávajícím období 2014–2020. Rozhovor s náměstkem ministra vnitra je věnován zákonu o úřednících, jeho významu a stavu legislativního zpracování. Podrobná analýza výstavby bytů podle okresů v ČR za období od roku 1997 je podpořena řadou tabulek a kartogramů. Článek „Obec jako správce majetku“ pohlíží na uvedenou problematiku z hlediska úpravy v novém občanském zákoníku. Samostatné texty se zaměřují na regionální školství, rozvoj venkova a studie i realizace projektů na vesnici. Zaznívá taky téma energické soběstačnosti a ochrany stromů včetně jejich provozní bezpečnosti.

Časopis vychází s přílohou Veřejná správa online a všemi pravidelnými rubrikami – Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, zkušenosti ze zahraničí aj.

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2013