Obec a finance 3/2013Časopis Obec a finance 3/2013

Vychází třetí letošní číslo časopisu Obec & finance. Naleznete zde bohatý podkladový materiál o hospodaření územní samosprávy v roce 2012, který vychází ze Státního závěrečného účtu. Vydání také reaguje na jednání Republikového shromáždění Sdružení místních samospráv i na jednání Sněmu Svazu měst a obcí.

Dva články jsou věnovány nové povinnosti obcí, projednávat a schvalovat účetní závěrku spolu se závěrečným účtem. Značný prostor je věnován otázkám, které souvisí s přípravou obcí na účinnost nového občanského zákoníku. Samostatné texty se zaměřily na problematiku odpadového hospodářství, činnost základních škol a také na regeneraci památek a vyhlášení historického města roku.

Představí se vybrané projekty realizované v obcích a v čísle naleznete pravidelné rubriky – odpovědi na dotazy čtenářů, zkušenosti ze zahraničí, seriál o místních poplatcích a Zprávy Ministerstva financí i Informace z Ministerstva pro místní rozvoj.

Součástí třetího čísla je samostatná příloha Veřejná správa online, která je zaměřena na informační technologie a jejich využití ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2013