Obec a finance 2/2013Časopis Obec a finance 2/2013

Vychází druhé letošní vydání časopisu Obec & finance. V úvodu naleznete zamyšlení nad přípravou ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a rozhovor o aktuálních legislativních problémech s předsedou Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny a také rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí o krajských setkáních obcí.

Zajímavé je zamyšlení nad vývojem odměn pro členy zastupitelstev obcí, zejména porovnání odměn uvolněných a neuvolněných starostů. Je zde analýza vzniků a zániků firem v krajích a také podrobný rozbor výstavby domů z pohledu energetické náročnosti.

Nové číslo časopisu přináší podmínky soutěže Vesnice roku, informaci o nové koncepci cestovního ruchu a o novém způsobu financování služeb v sociální oblasti. Nový je také způsob ztvárnění vizí obcí formou soustavy studií na příkladu jedné středočeské obce s historickým zázemím. Podnětná je úvaha svazkových školách a také informace o novém zákoníku práce.

V čísle naleznete rovněž článek o nejčastějších chybách při zadávání veřejných zakázek v architektuře, zprávu o projektech podpořených z evropských zdrojů i příklad výstavby mateřské školy formou pasivního domu. Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí vychází z metodiky Ministerstva vnitra a časopis je doplněn pravidelnými Zprávami Ministerstva financí, informacemi z Ministerstva pro místní rozvoj a trvalými rubrikami – odpovědi na dotazy čtenářů, zkušenosti ze zahraničí a seriálem o místních poplatcích.

Přílohou časopisu je druhé číslo věnované informačním technologiím – Veřejná správa online.

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2013