Obec a finance 1/2013Časopis Obec a finance 1/2013

První letošní číslo časopisu „Obec & finance“ vychází se samostatnou přílohou „Veřejná správa online“. V úvodní části je uváděn rozsáhlý materiál s názvem Kraje na prahu nového volebního období, kde naleznete seznámení s novými hejtmany, složení krajských vlád a všechny kraje jsou představeny na základě ekonomicko-sociální studie zpracované Vysokou školou ekonomickou.

Dále časopis přináší několik textů k problematice financování obcí – zřizování účtů u České národní banky, přínosy novely rozpočtového určení daní, efekt novely zákona o loteriích, uplatnění insolvenčního zákona (osobní bankroty) v porovnání podle krajů a komentář k poplatku ze psů. Je zde informace o principech pro programovací období 2014–2020, zpráva o přípravě programů rozvoje obce, statistika veřejných zakázek a komparace zakázek centrální správy a samosprávy včetně srovnání se zahraničím.

Zajímavý text, Proměny zastupitelstev obcí, se zabývá změnami v zastupitelstvech na základě srovnání komplexní databáze kandidátů do zastupitelstev za období od roku 1994, článek o sociálně-právní ochraně dětí informuje mj. o standardizaci výkonu přenesené působnosti a čtenářům je předložena také analýza výstavby bytů v obcích od roku 1997.

Dále jsou v periodiku představeny úspěšné projekty obcí a měst, příklad využití geotermální energie a jistě zaujme metodické doporučení k nejčastějším nedostatkům při výkonu samostatné působnosti obcí (se zaměřením na chybovost při pořizování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce).

V prvním čísle časopisu nechybí pravidelné rubriky – Zrcadlo doby, Zprávy Ministerstva financí, informace Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy čtenářů. Samostatná příloha Veřejná správa online se zabývá využitím informačních technologií ve veřejné správě.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2013