Obec a finance 5/2012Časopis Obec a finance 5/2012

V pátém čísle časopisu Obec & finance naleznete zprávu o výsledcích voleb do krajských zastupitelstev, podrobnou informaci o 38. Dnech malých obcí a o jednání Valné hromady Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Na téma rozdělení finančních zdrojů hovoří Stanislav Polčák a o hlavních problémech veřejné správy Dan Jiránek. Analytický materiál je věnován rozboru hospodaření územních samospráv v prvním pololetí a podrobně je rozebrána problematika přímé volby starostů, přičemž jsou uvedeny příklady ze zemí Evropské unie v porovnání s navrhovaným českým modelem.

Analytický materiál je věnován rovněž vývoji bytové výstavby v ČR v posledních letech. Článek „Pojďte si zabojovat s korupcí“ se věnuje problematice zveřejňování informací o dotacích. Zajímavý text je věnován Místní agendě 21 a Národní konferenci kvality veřejné správy. Nalezneme zde i několik příkladů úspěšných projektů v obcích a městech a Zprávu o stavu vodovodů a kanalizací.

V časopise jsou jako vždy pravidelné rubriky, odpovědi na dotazy čtenářů, Zprávy Ministerstva financí a Informace Ministerstva pro místní rozvoj. Nechybí příloha Veřejná správa online, věnovaná informatice. Jako samostatná příloha vychází Venkov – informační periodikum programu rozvoje venkova, kterou vydává Ministerstvo zemědělství.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2012