Obec a finance 4/2012Časopis Obec a finance 4/2012

Ve čvrtém čísle časopisu Obec & finance naleznete především podrobné informace o výsledcích soutěže Vesnice roku 2012 včetně zprávy o vítězné obci Řepice a charakteristik všech krajských vítězů.

Zajímavý je článek o začátcích soutěže v devadesátých letech minulého století. Několik textů je věnováno problematice rozpočtového určení daní a připojen je i úplný text novelizovaného zákona. Dva články jsou zaměřeny na otázky zadluženosti včetně zahraničních zkušeností s bankrotem obcí.

Publikuje se analýza sekundárních nákladů na bydlení, informace o sociálně právní ochraně dětí, zkušenosti z transformace sociálních služeb a aktuální informace z cestovního ruchu. Časopis rovněž prezentuje úspěšné regionální projekty z oblasti školství a reportáž z města Králův Dvůr.

Značný prostor je věnován otázkám financování hasičů a také příkladům z výstavby bioplynových stanic ve venkovských obcích.

Součástí časopisu je pravidelná příloha „Veřejná správa online“ věnovaná informatice a nalezneme zde i tradiční Zprávy Ministerstva financí, informace z Ministerstva pro místní rozvoj a rubriku Odpovědi na dotazy.

Jako samostatná příloha vychází sedmé číslo periodika Venkov, které vydává Ministerstvo zemědělství.

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2012