Obec a finance 3/2012Časopis Obec a finance 3/2012

Hlavní úvodní článek třetího letošního čísla časopisu „Obec & finance“ je věnován návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, který koncem května schválila vláda ČR. Návrh předpokládá zvýšení daňových příjmů obcí o 12 mld. Kč. Naleznete zde také rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí, který upozorňuje, že v rámci úsporných opatření byla schválena také novela, která naopak podíl obcí na sdílených daních snižuje.

Analytické texty jsou věnovány hospodaření obcí za uplynulý rok na základě výsledků Státního závěrečného účtu a polemický článek se zamýšlí nad povinnými účty obcí u České národní banky. Srovnávací analýza se věnuje pořizovacím hodnotám domů a bytů za poslední období od roku 1997.

Samostatný článek je věnován změnám v odpadovém hospodářství a představeno je také několik realizovaných projektů v regionech zaměřených na cyklostezky. Komunitně vedený místní rozvoj – je text, který se zabývá možností aplikovat nařízení EU při rozvoji venkova a využít metodu LEADER nejenom v oblasti zemědělské politiky.

Zajímavý je i text o financování vodohospodářských projektů v malých obcích cestou výstavby kořenových čistíren odpadních vod. V časopise naleznete pravidelné rubriky Zprávy Ministerstva financí a Informace Ministerstva pro místní rozvoj, odpovědi na dotazy čtenářů a řadu dalších informací.

Jako příloha je zařazena Veřejná správa online o využití informačních technologií. Samostatnou přílohou je Venkov – informační periodikum Programu rozvoje venkova.

Rešerše časopisu Obec a finance 3/2012