Obec a finance 2/2012Časopis Obec a finance 2/2012

V druhém letošním čísle časopisu „Obec & finance“ naleznete rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí o jednání s vládou ČR, několik článků o rozpočtovém určení daní a také o čerpání prostředků z evropských fondů. Analytický text se zabývá výsledky hospodaření obcí v porovnání podle krajů v posledních letech.

Zveřejňují se podmínky soutěže Vesnice roku 2012 a článek Nebojte se veřejných dražeb. V časopise je rovněž úvaha o vlivu fiskální politiky na vznik průmyslových zón. Aktuální informace, které se opírají o hodnoty získané na základě Sčítání lidu, domů a bytů, přinesou srovnání venkovských obcí za posledních deset let.Řada tabulek, grafů a zejména kartogramů ukazuje změny v oblasti počtu obyvatel, bytové výstavby na venkově a ve struktuře obyvatelstva.

Série článků věnovaná finančnímu hospodaření obcí navazuje na novelizaci příslušných zákonů – týká se to rozpočtových pravidel, rozpočtu a závěrečného účtu i porušení rozpočtové kázně. Zajímavý text se zabývá střediskovou soustavou osídlení. Představeno je také několik realizovaných projektů v regionech a nová edice Tvář venkova, kde vychází publikace Venkovské stavby 2011.

V časopise naleznete pravidelné rubriky Zprávy Ministerstva financí a Informace Ministerstva pro místní rozvoj, odpovědi na dotazy čtenářů a řadu dalších informací.

Jako příloha je zařazena Veřejná správa online o využití informačních technologií a Digitalizujeme TV. Samostatnou přílohou je Venkov – informační periodikum Programu rozvoje venkova.

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2012