Obec a finance 1/2012Časopis Obec a finance 1/2012

První číslo sedmnáctého ročníku časopisu Obec & finance uvozuje článek s názvem „Peníze z EU budou i po roce 2013, ale v menším objemu“. Text uvádí čtenáře do problematik přípravy nového programovacího období, které začíná rokem 2014. Sníženým inkasem všech daní se zabývá další článek „Hubenější léta odkrývají chybné nastavení sdílených daní“.

Nalezneme zde i kritický článek k reformě regionálního školství, text zaměřený na výdaje obcí v kapitole kultura a několik informací z resortu Ministerstva pro místní rozvoj včetně analýzy stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování. Publikován je také rozbor počtu zahajovaných bytů za posledních patnáct let a výzkumná zpráva s analýzou názorů starostů venkovských obcí. Prezentovány jsou některé úspěšné projekty venkovských obcí, úvaha o dani z převodu nemovitostí a upozornění na nutnost péče o stromy.

V časopise naleznete i další obvyklé rubriky – seriál o hospodaření obcí, odpovědi na dotazy čtenářů a Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů.

Jako samostatné přílohy s časopisem vychází „Veřejná správa online“ o informačních technologiích ve veřejné správě a „Venkov“ – informační periodikum Programu rozvoje venkova, vydávané Ministerstvem zemědělství.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2012