Obec a finance 5/2011Časopis Obec a finance 5/2011

V pátém číslo časopisu Obec a finance naleznete reportáž z předávání ocenění vítězům soutěže Vesnice roku v Komni a zpravodajství z Dnů malých obcí i závěry XIV. celostátní finanční konference SMO.

Dále časopis přináší monitoring hospodaření obcí za uplynulý rok, analýzu výsledků hospodaření obcí v členění podle velikostních kategorií a texty věnované reformě účetnictví – nové účetní výkazy a jejich význam. V periodiku rovněž naleznete informace o reálném čerpání peněz z evropských fondů, o novele zákona o zadávání veřejných zakázek i zprávu o nových pravidlech nájemního bydlení a podporách bydlení z dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj.

Dva texty se zaměřují na analýzu bytové výstavby a několik článků představí úspěšné projekty podpořené z evropských zdrojů. Část obsahu se věnuje i sociální problematice včetně rozhovoru s I. náměstkem ministra práce a sociálních věcí.

Časopis je doplněn Katalogem auditorů a pravidelnými rubrikami – Dotazy a odpovědi, seriál článků o legislativní úpravě hospodaření obcí, Zprávy Ministerstva financí, Informace Ministerstva pro místní rozvoj.

Jako samostatnou přílohu s časopisem dostanete periodika „Veřejná správa on-line“, věnované využití informačních technologií ve veřejné správě a „Venkov“, vydávaný Ministerstvem zemědělství k informování o Programu rozvoje venkova.

Rešerše časopisu Obec a finance 5/2011