Obec a finance 4/2011Časopis Obec a finance 4/2011

Letošní čtvrté číslo časopisu Obec & finance především představuje všechny obce, které zvítězily v soutěži Vesnice roku 2011 v krajských kolech a samozřejmě také obce, které se umístily na předních místech v celostátním kole včetně obce Komňa – Vesnice roku 2011.

Z resortu Ministerstva pro místní rozvoj je prezentována zejména Koncepce bytové politiky do roku 2020. Velká část je věnována otázkám financování obcí, zejména návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní a rozboru dotačních titulů. Výsledky závěrečného účtu hospodaření obcí za rok 2010 analyzuje podrobný článek z pohledu příjmové stránky obecních rozpočtů a srovnává hospodaření jednotlivých velikostních kategorií.

Výhledem do budoucna se zabývají texty – Příprava na rozpočet 2011 a Jste připraveni na změny v účetnictví? Dále číslo přináší texty o ochraně půdního fondu, příklady realizovaných projektů, vývoj a perspektivy veřejného osvětlení, financování památek aj.

Tradiční součástí jsou stálé rubriky – Zprávy Ministerstva financí, seriál o hospodaření obcí, zpravodajství ze Slovenska, dotazy a odpovědi čtenářům. Nechybí ani Veřejná správa online – věnovaná informatice ve veřejné správě.

Nově dostanou čtenáři jako přílohu Informační periodikum Programu rozvoje venkova, které vydává Ministerstvo zemědělství pod názvem Venkov.

Rešerše časopisu Obec a finance 4/2011