Obec a finance 2–3/2022Časopis Obec a finance 2–3/2022

Vychází dvojčíslo 2–3/2022 časopisu Obec a finance, které přináší rozbor hospodaření územních rozpočtů a samostatně analýzu hospodaření obcí za rok 2021. Je zde také podrobný rozbor financování výkonu státní správy u statutárních měst. Několik informací se týká novelizace nedávno schváleného stavebního zákona včetně představení souvisejícího zákona o jednotném environmentálním stanovisku, který se připomínkuje v rámci rekodifikace stavebního práva.

Podrobný rozbor, který nutí k zamyšlení, se dotýká výdajů veřejných rozpočtů v oblasti péče o ohrožené děti. V souvislosti s podzimními volbami do obecních zastupitelstev přináší nové dvojčíslo obsáhlý rozhovor se starostou, který je ve funkci nepřetržitě 32 let. Představujeme historické město roku a památky roku, které vyhlásilo Sdružení historických sídel za uplynulý rok.

V legislativní části píšeme o nároku představitelů obcí na odchodné v souvislosti s volbami, také o poplatku za komunální odpad a zazní informace o právní konferenci. Několik textů se věnuje energetické soběstačnosti a problematice vodního hospodářství. Na úseku informatiky píšeme o úředně ověřeném elektronickém podpisu, o kvalitě poskytovaných služeb v souvislosti s digitalizací veřejné správy, o atestaci spisových služeb a zejména je zde zpravodajství z konference ISSS v Hradci Králové.

Dále v tomto dvojčísle najdete řadu dalších článků a pravidelné rubriky – Informace z Ministerstva pro místní rozvoj, Odpovědi na dotazy, Obec účtuje i zprávy ze Svazu měst a obcí i Sdružení místních samospráv.

Rešerše časopisu Obec a finance 2–3/2022