Obec a finance 2/2011Časopis Obec a finance 2/2011

Druhé letošní číslo časopisu Obec a finance úvodem přináší diskuzní materiál k problematice věcného řešení nadměrné zadluženosti obcí, který vychází z návrhu ministerstva financí. Zajímavý je názor na vliv a dopady úprav daně z přidané hodnoty do rozpočtů obcí. Analýza využívání evropských zdrojů obcemi ukáže na rozdělení prostředků mezi jednotlivé typy obcí i na čerpání v jednotlivých letech a na rozdělení těchto zdrojů mezi jednotlivé kraje.

Dále je zde řada informací ministerstva pro místní rozvoj např. o mapě nájemného a o územních plánech. Několik článků se zaměřilo na problematiku přímé volby starostů, publikuje se rozbor vybraných problémů bytové výstavby, názor na sociální reformu i národní strategii rozvoje venkova. Velmi zajímavý je průzkum stavebních úřadů provedený Spolkem pro obnovu venkova, zamyšlení nad dvaceti lety Programu obnovy venkova i studie o poutních místech na českém venkově.

Z hlediska práva je proveden rozbor ručení obce za závazky fyzických a právnických osob. V druhém čísle najdeme také pravidelné rubriky – zkušenosti ze zahraničí, odpovědi na dotazy čtenářů i zprávy z Ministerstva financí, zpravodaj Ministerstva zemědělství a informace Ministerstva pro místní rozvoj.

Trvalou součástí časopisu je příloha věnovaná informačním technologiím – Veřejná správa online. Jako samostatná příloha tentokrát vychází informace Přecházíme na digitální TV.

Rešerše časopisu Obec a finance 2/2011