Obec a finance 1/2011Časopis Obec a finance 1/2011

První číslo již šestnáctého ročníku časopisu Obec a finance prezentuje Strategii vlády v boji proti korupci, zejména opatření ve sféře územních samospráv. Uvádí rovněž základní teze přípravy novely zákona o rozpočtovém určení daní, analýzu příjmů a výdajů obcí podle velikostních skupin a informaci o využití místních koeficientů při stanovení sazby daně z nemovitostí.

Dále zde naleznete články na téma Sčítání lidu, domů a bytů, výňatky z Analýzy o přímé volbě starostů, popis nové typologie venkovských a městských regionů podle Evropské unie, studii o sakrálních objektech ve venkovské krajině i rozbor vývoje bytové výstavby v obcích do 2000 obyvatel.

Dále jsou zde pravidelné informace z ministerstva pro místní rozvoj – o stavebních úřadech, čerpání evropských fondů a další aktuality. Z ministerstva zemědělství se prezentuje zpráva o administraci projektů v programu rozvoje venkova a principy vodohospodářské politiky na další období. Zprávy Ministerstva financí přináší např. informaci o vykazování podnikatelské činnosti obcí. V časopise naleznete další pravidelné rubriky – odpovědi na dotazy čtenářů, seriál o hospodaření obcí, zkušenosti ze zahraničí.

Samostatná příloha Veřejná správa online informuje o konferenci ISSS v Hradci Králové, přináší rozhovor s náměstkem ministra vnitra o digitálním archivu, rozebírá stav využití internetu v organizacích veřejné správy, prezentuje přístupy Viszegrádského fondu, ukazuje využití elektronizace v katastrálním řízení, ve zdravotnictví i v oblasti ochrany životního prostředí. Ukazuje rovněž na vývoj využití datových schránek v rámci e-governmentu.

Rešerše časopisu Obec a finance 1/2011