Archiv článků

Obec a finance 4/2022Časopis Obec a finance 4/2022

Čtvrté číslo časopisu Obec & finance právě vychází a přináší mj. údaje o výsledcích komunálních voleb s komentářem. Představí se také vítězné obce v celostátním i v krajských kolech soutěže Vesnice roku.

Obec a finance 2–3/2022Časopis Obec a finance 2–3/2022

Vychází dvojčíslo 2–3/2022 časopisu Obec a finance, které přináší rozbor hospodaření územních rozpočtů a samostatně analýzu hospodaření obcí za rok 2021. Je zde také podrobný rozbor financování výkonu státní správy u statutárních měst. Několik informací se týká novelizace nedávno schváleného stavebního zákona včetně představení souvisejícího zákona o jednotném environmentálním stanovisku, který se připomínkuje v rámci rekodifikace stavebního práva.

Obec a finance 1/2022Časopis Obec a finance 1/2022

Vychází první číslo letošního ročníku Obec a finance, které přináší na základě programového prohlášení nové vlády výběr ze schválených cílů pro oblast veřejných financí, veřejné správy, životního prostředí a regionálního rozvoje. Z oblasti ekonomiky je v časopise několik článků, které mají vztah k zákonu o rozpočtovém určení daní. V návaznosti na nedávnou konferenci o potenciálu místní ekonomiky se hodnotí vývoj a význam systému RUD včetně možností dalších úprav.

Obec a finance 5/2021Časopis Obec a finance 5/2021

V pátém čísle časopisu Obec a finance přinášíme zamyšlení nad výsledky voleb a očekávaným programem nové vlády, které vychází z volebních programů vítězných koalic. V samostatných článcích jsou zveřejněny programové priority, které schválil sněm Svazu měst a obcí i sedm zásadních požadavků, které směrem k vládě formuluje Sdružení místních samospráv po svém Republikovém shromáždění.

Obec a finance 4/2021Časopis Obec a finance 4/2021

Ve čtvrtém čísle časopisu Obec a finance najdete aktuální informace o konání konference ISSS v Hradci Králové a o Dnech malých obcí, které se po období koronaviru opět konaly za plné účasti odborné veřejnosti.

O venkovské zástavběO venkovské zástavbě

Seriál článků a fotografií Jana Krumla „Vesničko má … přestavovaná“, publikovaný v časopise Obec & finance.

Lidová architektura, Venkovské stavby, Vesnice v letech 1948–1990, Vesnice po roce 1990, Nešvary v rodinných domech, Občanská vybavenost, Veřejná i soukromá zeleň vesnic, Čekárny, Soudobá architektura venkova

Ke stažení ve formátu PDF (13 MB).

Obec a finance 2–3/2021Časopis Obec a finance 2–3/2021

V závěru května vychází dvojčíslo 2–3 časopisu Obec a finance a v úvodu jsou tři články zaměřené na hospodaření územních samospráv – a zejména obcí, v uplynulém koronavirovém roce 2020. Podrobná analýza se věnuje nejenom hlavním parametrům finančních rozpočtů, ale také porovnání jednotlivých velikostních kategorií včetně srovnání dvou největších měst Prahy a Brna.

Obec a finance 1/2021Časopis Obec a finance 1/2021

Vychází letošní první číslo časopisu Obec a finance. Dozvíte se v něm spoustu nových informací z veřejné správy, připraveny jsou pro vás články, analýzy i odpovědi na dotazy z oblasti účetnictví. V tradičních rubrikách se dočtete aktuální informace z jednotlivých ministerstev. A na jaká konkrétní témata se tedy můžete těšit?

Obec a finance 5/2020Časopis Obec a finance 5/2020

Vychází letošní páté číslo časopisu Obec & finance, ve kterém najdete nejenom výsledky voleb do zastupitelstev krajů, ale také výsledné vládnoucí koalice a nově zvolené hejtmanky a hejtmany. Přehledné volební výsledky doplňuje analýza podpory krajů obcím na svém území, a to z hlediska výše krajských dotací v přepočtu na jednu obec či na jednoho obyvatele. Financováním obcí se zabývá rovněž rozbor hospodaření územních rozpočtů v letošním kritickém roce s výhledem na rok 2021.

Obec a finance 4/2020Časopis Obec a finance 4/2020

Nové číslo časopisu Obec & finance se věnuje 20. výročí činnosti krajské samosprávy – přináší rozhovor s Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, který je pověřen vedením Asociace krajů; před krajskými volbami představuje vizitky všech krajů, jejich charakteristiku a základní údaje; publikuje článek s rozborem hospodaření krajů v posledních letech včetně výhledu na rok 2020.

Obec a finance 2–3/2020Časopis Obec a finance 2–3/2020

Epidemie koronaviru způsobila, že nevyšlo druhé číslo časopisu Obec & finance, což nyní nahrazuje dvojčíslo 2–3/2020, které právě přichází k předplatitelům. Řada článků reaguje na nové podmínky, které světová pandemie způsobila v dopadu na hospodaření a život v obcích a městech.

Vychází dvojčíslo časopisu Obec a finance

Příští týden bude na úřady rozesláno zbrusu nové dvojčíslo časopisu Obec a finance. Chystané vydání přinese kromě všech pravidelných rubrik také aktuální informace navazující na pandemii koronaviru včetně dopadů do činnosti obcí a měst. A na co dalšího se mohou čtenáři těšit?

Obec a finance 1/2020Časopis Obec a finance 1/2020

Dne 10. února vychází první číslo, jubilejního XXV. ročníku, časopisu Obec & finance. Úvodní materiál je věnován rekodifikaci stavebního práva a současné diskuzi o paragrafovaném znění návrhu stavebního zákona, zejména pokud jde o postavení a působnost stavebních úřadů. Analytické texty věnované hospodaření obcí porovnávají výsledky obcí dle jednotlivých krajů a samostatná úvaha je věnována srovnání celkového dluhu a celkových úspor obcí. Ministerstvo vnitra informuje o připravených letošních akcích pro obce – Přívětivý úřad, Zastupitel v kurzu a konference Moderní veřejná správa.

Obec a finance 5/2019Časopis Obec a finance 5/2019

Dne 25. listopadu vychází letošní páté číslo časopisu Obec & finance. Úvodem se vracíme k vyhodnocení soutěže Vesnice roku informací ze setkání všech vítězných obcí z krajů v sídle Vesnice roku 2019 v Lipové. V článku jsou představeny všechny obce formou tabulky s uvedením charakteristických údajů. Představena je také knihovna roku a městská knihovna roku 2019. Dále je uvedena podrobná reportáž z 52. Dnů malých obcí a rozhovor o připravované Strategii Smart City z dílny SMO ČR.

Obec a finance 4/2019Časopis Obec a finance 4/2019

Dne 23. září vychází letošní čtvrté číslo časopisu Obec & finance. Podstatnou část tvoří informace o letošní soutěži Vesnice roku 2019 – vítěznou obcí je Lipová z Ústeckého kraje (okres Děčín). Zprávu o vyhlášení nejlepších obcí v celostátním kole soutěže doplňují slovem i obrazem dílčí informace o všech krajských vítězných obcích. Uvádíme také záznam obsáhlé diskuze u kulatého stolu, která je věnována vzájemné spolupráci obcí a centrům společných služeb.

Obec a finance 3/2019Časopis Obec a finance 3/2019

Třetí číslo časopisu „Obec & finance,“ které vychází v těchto dnech, přináší rozbor hospodaření obcí v roce 2018 z pohledu jednotlivých položek příjmů a výdajů. Dalším aspektem rozboru je analýza dluhu a úspor obcí. Článek je doplněn územním pohledem na hospodaření obcí, kde jsou porovnávány jednotlivé rozpočtové položky v přepočtu na jednoho obyvatele dle okresů. Samostatný článek je věnován financování přenesené působnosti krajů. Z pohledu financování je velmi významný text o výdajích na sociální dávky. Těsně před uzávěrkou je zaznamenán také výstup z jednání XVII. Sněmu Svazu měst a obcí a informace o soutěži Přívětivý úřad.

Obec a finance 2/2019Časopis Obec a finance 2/2019

Druhé letošní číslo časopisu „Obec & finance“ přináší první konkrétní výsledky hospodaření územní samosprávy v roce 2018 a pokud jde o obce, rozebírá zejména daňové příjmy a vývoj zadluženosti. Pod názvem „Začíná druhá padesátka“ je zde informace o 51. Dnech malých obcí a obsáhlý rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí se před nastávajícím Sněmem věnuje aktuálním problémům samosprávy. Analýza rozpočtového hospodaření obcí se věnuje příjmové části rozpočtů a srovnává jednotlivé složky příjmů podle velikostních skupin obcí, hlavní položky příjmů v přepočtu na obyvatele porovnává v jednotlivých krajích.

Obec a finance 1/2019Časopis Obec a finance 1/2019

První letošní číslo časopisu „Obec & finance“ informuje o předběžných výsledcích hospodaření se státním rozpočtem v roce 2018 a v samostatném článku s názvem „Co přinese rok 2019“ se zaměřuje na financování územních rozpočtů. Podrobněji se vrací k jubilejním padesátým Dnům malých obcí, k celostátní finanční konferenci a připomíná čtvrtstoletí Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Obec a finance 5/2018Časopis Obec a finance 5/2018

Páté číslo časopisu „Obec & finance“ informuje formou základních dat a komentáře o výsledcích komunálních voleb, obsahuje informaci o vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2018 včetně nejlepších obcí v soutěži o zelenou a oranžovou stuhu. Představena je také knihovna roku 2018. Pozornost zaslouží rovněž podrobné zpravodajství z podzimního odborného semináře tajemníků městských a obecních úřadů včetně vyhodnocení problematiky zařazování zaměstnanců sociálních odborů do platových tříd.

Obec a finance 4/2018Časopis Obec a finance 4/2018

Čtvrté číslo časopisu „Obec & finance“ obsahuje informaci o XVI. Mimořádném Sněmu Svazu měst a obcí ČR a také zprávu o ocenění nejlepších starostů končícího volebního období, které se konalo na Pražském hradě. Podstatnou část úvodních stránek tvoří informace a výsledky soutěže Vesnice roku 2018 v Programu obnovy venkova. Vesnicí roku 2018 je Dolní Němčí ze Zlínského kraje. Vedle vítězné obce následuje také podrobná textová i obrazová charakteristika všech třinácti vítězných obcí z každého kraje.

Obec a finance 3/2018Časopis Obec a finance 3/2018

Třetí číslo časopisu „Obec & finance“ obsahuje rozbor hospodaření obcí v roce 2017, zpracovaný z pohledu vývoje za poslední dva roky, a především srovnáním výsledků obcí jednotlivých velikostních skupin. V návaznosti na hospodaření obcí je rovněž publikován průměrný rating obcí, opět v členění podle velikostních kategorií a také porovnání výsledků obcí v jednotlivých krajích. Zajímavý pohled ukazuje srovnání obcí s rozšířenou působností podle jejich finančního zdraví a podle kritérií rozpočtové odpovědnosti dle fiskálních pravidel.

Obec a finance 2/2018Časopis Obec a finance 2/2018

Letošní druhé číslo časopisu „Obec & finance“ přináší na úvod rozbor hospodaření obcí v roce 2017, zpracovaný na základě souhrnných závěrečného účtu územních rozpočtů. Základní informace s odkazem na podrobné prezentace jednotlivých ministerstev uvádíme z 49. Dnů malých obcí. Z analytických textů v oblasti financování dále přinášíme rozbor kapitálových výdajů obcí za posledních několik let, vliv evropských dotací a srovnání velikostních skupin. Píšeme také o možnosti využít centra sdílených služeb pro oblast účetnictví obcí.

Obec a finance 1/2018Časopis Obec a finance 1/2018

Právě vychází letošní první číslo časopisu „Obec & finance.“ V úvodní části jsou krátké informace o Programu současné vlády v demisi a o průběhu prezidentských voleb. Rozsáhlejší údaje z oblasti financí přináší článek o výsledcích hospodaření státního rozpočtu v roce 2017 a analýza výdajů obcí podle odvětví, za která nejvíce utrácejí. Položky se porovnávají také podle velikostních skupin obcí.

Obec a finance 5/2017Časopis Obec a finance 5/2017

Vychází letošní páté číslo časopisu „Obec & finance.“ V úvodní části nacházíme informace o bohaté konferenční činnosti, kterou na podzim představovala Konference Venkov 2017, dále tradiční již XX. celostátní finanční konference a prezentují se také 48. Dny malých obcí a podzimní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. Další informace shrnují výsledky soutěží Vesnice roku, vyhodnocení zlatých, oranžových a zelených stuh a také předání tradičních cen nejlepším knihovnám v roce 2017.

Obec a finance 4/2017Časopis Obec a finance 4/2017

Vychází letošní čtvrté číslo časopisu „Obec & finance.“ Zásadní část informací je věnována dvacátému třetímu ročníku soutěže Vesnice roku. Ve výtisku naleznete informaci ze slavnostního vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže v Luhačovicích a jsou zde podrobně představeny všechny oceněné obce, nejenom Vesnice roku 2017 Heřmanov, ale také obce, které se umístily na druhém i třetím místě, a všechny obce které zvítězily v krajských kolech soutěže.

Obec a finance 3/2017Časopis Obec a finance 3/2017

Vychází letošní třetí číslo časopisu „Obec & finance.“ Několik článků vychází z dat státního závěrečného účtu územních rozpočtů a přináší podrobné údaje o hospodaření všech samospráv. Samostatně rozebírá rozpočtové hospodaření obcí i krajů v roce 2016 a speciální rozbor je věnován porovnání hospodaření obcí podle velikostních skupin.

Obec a finance 2/2017Časopis Obec a finance 2/2017

Právě vychází druhé číslo časopisu „Obec & finance“. Obsahuje aktuální informaci o hospodaření obcí v roce 2016 a dále zpravodajství ze Dnů malých obcí a z krajských setkání starostů. Zajímavý článek přináší údaje o postupu reformy veřejné správy ve Francii, která je typická vysokým počtem malých obcí a v reformě podporuje zejména meziobecní spolupráci a sdružování obcí.

Obec a finance 1/2017Časopis Obec a finance 1/2017

První letošní číslo časopisu „Obec & finance“ obsahuje aktuální informace k zákonu o rozpočtové odpovědnosti a zprávu o budoucnosti kohezní politiky po roce 2020. Přináší také zpravodajství z činnosti sdružení tajemníků, z právnické celostátní konference a rozhovor o aktuálních legislativních změnách v programu jednání Poslanecké sněmovny.

Obec a finance 5/2016Časopis Obec a finance 5/2016

Páté číslo časopisu „Obec & finance,“ které vychází v tomto roce, obsahuje výsledky říjnových voleb do krajských zastupitelstev včetně dohodnutých koalic a zvolených hejtmanů a hejtmanek. Přináší také zpravodajství z podzimních, již 46. Dnů malých obcí, z celostátní finanční konference, z jednání tajemníků městských a obecních úřadů a reportáže z předání cen úspěšným obcím v soutěži Vesnice roku a vyhodnocení nejlepších knihoven.

Obec a finance 4/2016Časopis Obec a finance 4/2016

Vychází čtvrté číslo letošního ročníku časopisu „Obec & finance.“ Úvodní část periodika je věnována soutěži Vesnice roku 2016 – je zde zpravodajství z vyhlášení výsledků celostátního kola v Luhačovicích, přehled o všech oceněných obcích v krajských kolech soutěže a představení všech vítězných obcí z jednotlivých krajů slovem i obrázkem.

Obec a finance 3/2016Časopis Obec a finance 3/2016

Vychází třetí číslo letošního ročníku časopisu „Obec & finance.“ Velká část textů, doplněných tabulkami a grafy vychází ze státního závěrečného účtu územních rozpočtů samosprávných celků za rok 2015. Seznámíte se s výsledky hospodaření obcí, krajů a regionálních rad, s vývojem zadluženosti i s rozborem hospodaření obcí podle velikostních skupin.

Obec a finance 2/2016Časopis Obec a finance 2/2016

V polovině dubna vychází druhé letošní číslo 21. ročníku časopisu „Obec & finance.“ Úvodem je zde zpravodajství z 45. Dne malých obcí, stručná informace z referátů ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí, vnitra a financí. Samostatně je rozvedena problematika rozpočtového určení daní a veřejného opatrovnictví.

Obec a finance 1/2016Časopis Obec a finance 1/2016

Vychází první letošní číslo již 21. ročníku časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o prosincové celostátní finanční konferenci, která se mj. zabývala meziobecní spoluprací. Z tohoto jednání pramení úvodní článek, který na základě výzkumného projektu odpovídá na otázku – slučování nebo spolupráce obcí?

Obec a finance 5/2015Časopis Obec a finance 5/2015

Vychází letošní páté číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o předání ocenění vítězným obcím v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova i zprávu o udělení titulu Knihovna roku 2015.

Obec a finance 4/2015Časopis Obec a finance 4/2015

Vychází čtvrté letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o výsledcích letošního ročníku soutěže Vesnice roku. O připravovaných legislativních změnách je rozhovor s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Obec a finance 3/2015Časopis Obec a finance 3/2015

Vychází třetí letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o konání XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR včetně úplného znění schválených priorit činnosti na další období do roku 2017. Podrobné zpravodajství časopis přináší i z Valné hromady tajemníků městských a obecních úřadů a z jejich jednání v Českých Budějovicích.

Obec a finance 2/2015Časopis Obec a finance 2/2015

Vychází druhé letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm zprávy z krajských setkání starostů a starostek, které organizuje Svaz měst a obcí a informaci z jarních, již 43. Dnů malých obcí.

Obec a finance 1/2015Časopis Obec a finance 1/2015

Vychází první letošní číslo časopisu Obec & finance a spolu s ním samostatná příloha Veřejná správa online, věnovaná informačním technologiím ve veřejné správě se zaměřením na připravovanou konferenci ISSS 2015, která se koná v Hradci Králové dne 13. a 14. dubna.

Obec a finance 5/2014Časopis Obec a finance 5/2014

Vychází páté číslo časopisu Obec & finance, které je rozšířeno o samostatnou přílohu – úplné znění zákona o obcích a prameny komunálního práva. Bude to, po volbách do zastupitelstev obcí, vítaná pomůcka zejména pro nové starostky a starosty.

Obec a finance 4/2014Časopis Obec a finance 4/2014

Vychází čtvrté číslo časopisu Obec & finance, ve kterém v tomto předvolebním období naleznete především výsledky soutěže „Nejlepší starosta 2010–2014“ a také výsledky celostátního kola soutěže „Vesnice roku 2014“.

Obec a finance 3/2014Časopis Obec a finance 3/2014

Vychází třetí číslo letošního ročníku časopisu Obec & finance a přináší informace o českých volbách do Evropského parlamentu, naleznete zde zprávu o činnosti a významu Svazu měst a obcí ČR i úvahu o motivačních prvcích v zákoně o rozpočtovém určení daní, který by se měl opět měnit.

Obec a finance 2/2014Časopis Obec a finance 2/2014

Vychází druhé číslo časopisu Obec & finance. Obsahuje výtah z Programového prohlášení vlády, informaci o 41. Dnech malých obcí a rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Věrou Jourovou o hlavních úkolech resortu.

Obec a finance 1/2014Časopis Obec a finance 1/2014

Vychází první letošní číslo časopisu Obec & finance. Úvodní stránky jsou věnovány nové vládě, očekávanému programu a situaci ve financování evropských fondů. Zásadní informací je novela nařízení vlády o odměňování členů zastupitelstev obcí a dále zpráva o vývoji daňových příjmů obcí.

Obec a finance 5/2013Časopis Obec a finance 5/2013

Vychází páté číslo časopisu Obec & finance. Naleznete zde výsledky mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny a úvahu o programech stran předpokládané koalice se zaměřením na veřejnou správu. Časopis přináší výtah z dokumentu Svazu měst a obcí – Priority činnosti na období 2013–2015 a dále informaci z jubilejních 40. Dnů malých obcí i z ocenění obcí v soutěži Vesnice roku. Nové výzvy pro města a obce zazněly na tradiční finanční konferenci.

Obec a finance 4/2013Časopis Obec a finance 4/2013

Vychází čtvrté číslo časopisu Obec & finance. Přináší informaci o vývoji politické situace, která vyvrcholí předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny. Zároveň je zde podrobná zpráva o výsledcích soutěže Vesnice roku 2013 včetně přehledu všech výsledků v krajích a představení celostátních i krajských vítězných obcí.

Obec a finance 3/2013Časopis Obec a finance 3/2013

Vychází třetí letošní číslo časopisu Obec & finance. Naleznete zde bohatý podkladový materiál o hospodaření územní samosprávy v roce 2012, který vychází ze Státního závěrečného účtu. Vydání také reaguje na jednání Republikového shromáždění Sdružení místních samospráv i na jednání Sněmu Svazu měst a obcí.

Obec a finance 2/2013Časopis Obec a finance 2/2013

Vychází druhé letošní vydání časopisu Obec & finance. V úvodu naleznete zamyšlení nad přípravou ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a rozhovor o aktuálních legislativních problémech s předsedou Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny a také rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí o krajských setkáních obcí.

Obec a finance 1/2013Časopis Obec a finance 1/2013

První letošní číslo časopisu „Obec & finance“ vychází se samostatnou přílohou „Veřejná správa online“. V úvodní části je uváděn rozsáhlý materiál s názvem Kraje na prahu nového volebního období, kde naleznete seznámení s novými hejtmany, složení krajských vlád a všechny kraje jsou představeny na základě ekonomicko-sociální studie zpracované Vysokou školou ekonomickou.

Obec a finance 5/2012Časopis Obec a finance 5/2012

V pátém čísle časopisu Obec & finance naleznete zprávu o výsledcích voleb do krajských zastupitelstev, podrobnou informaci o 38. Dnech malých obcí a o jednání Valné hromady Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů.

Obec a finance 4/2012Časopis Obec a finance 4/2012

Ve čvrtém čísle časopisu Obec & finance naleznete především podrobné informace o výsledcích soutěže Vesnice roku 2012 včetně zprávy o vítězné obci Řepice a charakteristik všech krajských vítězů.

Obec a finance 3/2012Časopis Obec a finance 3/2012

Hlavní úvodní článek třetího letošního čísla časopisu „Obec & finance“ je věnován návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, který koncem května schválila vláda ČR. Návrh předpokládá zvýšení daňových příjmů obcí o 12 mld. Kč. Naleznete zde také rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí, který upozorňuje, že v rámci úsporných opatření byla schválena také novela, která naopak podíl obcí na sdílených daních snižuje.

Obec a finance 2/2012Časopis Obec a finance 2/2012

V druhém letošním čísle časopisu „Obec & finance“ naleznete rozhovor s předsedou Svazu měst a obcí o jednání s vládou ČR, několik článků o rozpočtovém určení daní a také o čerpání prostředků z evropských fondů. Analytický text se zabývá výsledky hospodaření obcí v porovnání podle krajů v posledních letech.

Obec a finance 1/2012Časopis Obec a finance 1/2012

První číslo sedmnáctého ročníku časopisu Obec & finance uvozuje článek s názvem „Peníze z EU budou i po roce 2013, ale v menším objemu“. Text uvádí čtenáře do problematik přípravy nového programovacího období, které začíná rokem 2014. Sníženým inkasem všech daní se zabývá další článek „Hubenější léta odkrývají chybné nastavení sdílených daní“.

Obec a finance 5/2011Časopis Obec a finance 5/2011

V pátém číslo časopisu Obec a finance naleznete reportáž z předávání ocenění vítězům soutěže Vesnice roku v Komni a zpravodajství z Dnů malých obcí i závěry XIV. celostátní finanční konference SMO.

Obec a finance 4/2011Časopis Obec a finance 4/2011

Letošní čtvrté číslo časopisu Obec & finance především představuje všechny obce, které zvítězily v soutěži Vesnice roku 2011 v krajských kolech a samozřejmě také obce, které se umístily na předních místech v celostátním kole včetně obce Komňa – Vesnice roku 2011.

Obec a finance 3/2011Časopis Obec a finance 3/2011

Třetí číslo časopisu Obec a finance přináší nový návrh zákona o rozpočtovém určení daní, který představil ministr financí Miroslav Kalousek, včetně tabulek a grafů. Zpravodajství z celostátních setkání dvou republikových organizací měst a obcí (Svazu měst a obcí ČR ve Zlíně a Sdružení místních samospráv ČR v Benešově) uvádí jejich základní cíle a priority.

Obec a finance 2/2011Časopis Obec a finance 2/2011

Druhé letošní číslo časopisu Obec a finance úvodem přináší diskuzní materiál k problematice věcného řešení nadměrné zadluženosti obcí, který vychází z návrhu ministerstva financí. Zajímavý je názor na vliv a dopady úprav daně z přidané hodnoty do rozpočtů obcí. Analýza využívání evropských zdrojů obcemi ukáže na rozdělení prostředků mezi jednotlivé typy obcí i na čerpání v jednotlivých letech a na rozdělení těchto zdrojů mezi jednotlivé kraje.

Obec a finance 1/2011Časopis Obec a finance 1/2011

První číslo již šestnáctého ročníku časopisu Obec a finance prezentuje Strategii vlády v boji proti korupci, zejména opatření ve sféře územních samospráv. Uvádí rovněž základní teze přípravy novely zákona o rozpočtovém určení daní, analýzu příjmů a výdajů obcí podle velikostních skupin a informaci o využití místních koeficientů při stanovení sazby daně z nemovitostí.

Obec a finance 5/2010Časopis Obec a finance 5/2010

Páté číslo časopisu Obec a finance obsahuje zvláštní přílohu "Rukověť starosty" – s úplným zněním zákona o obcích a seznamem základních právních předpisů pro pracovníky samosprávy a přílohu Veřejná správa online (moderní informatika ve veřejné správě – tématicky zaměřená na informatiku ve zdravotnictví).

Obec a finance 4/2010Časopis Obec a finance 4/2010

Čtvrté číslo časopisu Obec & finance obsahuje výtah z programového prohlášení vlády se zaměřením na veřejnou správu, podrobné zpravodajství ze soutěže Vesnice roku 2010 včetně portrétu oceněných obcí.

Obec a finance 3/2010Časopis Obec a finance 3/2010

V třetím čísle časopisu Obec a finance vedle základní informace o výsledcích parlamentních voleb dostává čtenář informaci o čerpání evropských fondů v ČR a srovnání se zeměmi střední a východní Evropy.

Obec a finance 2/2010Časopis Obec a finance 2/2010

Druhé číslo časopisu Obec a finance mj. obsahuje předvolební úvahu na téma "Vyléčíme veřejné finance?" Je zde dále zamyšlení nad tím "Co je vlastně zákonnost" v návaznosti na navrhovanou novelu Ústavy, která má rozšířit pravomoc NKÚ o kontrolu samosprávy. Články z oblasti financování se zabývají využitím koeficientů u daně z nemovitostí, rozborem veřejných zakázek zadávaných územní samosprávou, vyhláškami k poplatkům ze psů a diskuzí o rozhodování o dotacích na poskytování sociálních služeb.

Obec a finance 1/2010Časopis Obec a finance 1/2010

V prvním čísle časopisu Obec a finance v roce 2010 najdete strategickou vizi udržitelného rozvoje ČR, 38 společných opatření vlády, odborů a zaměstnavatelů, přijatých jako východiska z krize, novou makroekonomickou predikci a vývoj zadluženosti a monitoring hospodaření obcí.

Obec a finance 5/2009Časopis Obec a finance 5/2009

Páté číslo časopisu Obec a finance přináší mj. makroekonomickou predikci a fiskální výhled příjmů na období let 2010 až 2012, což napomůže i obcím pro přípravu obecních rozpočtů. Další informace se týkají posílení prostředků na výkon přenesené působnosti a rozborů hospodaření obcí – první analýza porovnává loňské výsledky podle krajů, druhý rozbor vychází z aktuálních údajů za první pololetí letošního roku.

Obec a finance 4/2009Časopis Obec a finance 4/2009

Ve čtvrtém čísle letošního ročníku časopisu Obec a finance naleznete redakční komentář k aktuální politické situaci, informaci o inkasu daňových příjmů i výsledky soutěže Vesnice roku 2009. Financování velkých měst bez emocí – to je text, vycházející z analýzy financování územní samosprávy, který zpracovala Ing. Jaroslava Kypetová.

Obec a finance 3/2009Časopis Obec a finance 3/2009

Vychází třetí letošní číslo časopisu Obec a finance s přílohou Veřejná správa online. Čtenář se může seznámit s Programovým prohlášením vlády, získá informace o volbách do Evropského parlamentu a dostane reference o sněmování Svazu měst a obcí i Sdružení místních samospráv. Podrobné jsou analýzy hospodaření obcí i krajů za rok 2008 a poslední informace před termínem podání čestného prohlášení podle zákona o střetu zájmů.

Obec a finance 2/2009Časopis Obec a finance 2/2009

Ve druhém čísle časopisu naleznete podrobnou rozvahu o financování obcí v závislosti na možném ekonomickém vývoji a jeho dopadu do daňových příjmů. Dále je zde hodnocení analýzy financování, která má sloužit k dalšímu postupu při novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní.

Obec a finance 1/2009Časopis Obec a finance 1/2009

Časopis tentokrát doprovází tři samostatné přílohy – především je to Veřejná správa online, která je před konferencí ISSS 2009 zaměřena na aktuality ze světa elektronické veřejné správy. Druhou přílohou je ve spolupráci s časopisem Sdělovací technika vydaná dvacetistránková příručka věnovaná digitální televizi. Konečně třetí přílohu tvoří Veřejné bazény a koupaliště 2009.

Obec a finance 5/2008Časopis Obec a finance 5/2008

V pátém čísle časopisu Obec a finance naleznete rozbor výsledků voleb do krajských zastupitelstev a fejeton Jana Pokorného na související téma. Časopis se vrací k vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2008, které proběhlo ve vítězné obci Lidečko na Valašsku. Podrobné referáty jsou z jubilejních třicátých Dnů malých obcí a z konference Kontrola ve veřejné správě.

Obec a finance 4/2008Časopis Obec a finance 4/2008

Ve čtvrtém čísle časopisu Obec a finance jsou představeny všechny vítězné obce v soutěži Vesnice roku 2008 včetně vítězů celostátního kola. Je zde také pozvánka na jubilejní třicáté Dny malých obcí a podrobné Doporučení Rady Evropy k problematice financování a rozpočtování na úrovni obcí a regionů.

Obec a finance 3/2008Časopis Obec a finance 3/2008

Úvodní články navazují na státní závěrečný účet a věnují se hospodaření státního rozpočtu, krajů i obcí. Samostatná pozornost je věnována zadlužení obcí, které poprvé vykazuje mírný pokles. Zajímavý článek od Martina Netolického je věnován problematice vývoje cen v návaznosti na výdaje obcí.

Obec a finance 2/2008Časopis Obec a finance 2/2008

V letošním druhém čísle časopisu Obec a finance naleznete informaci o Výroční zprávě vlády za uplynulý rok, zpravodajství ze Dnů malých obcí včetně vyhlášení nových zásad soutěže Vesnice roku. Z oblasti financování je zde seriál článků o daňových příjmech obcí v roce 2007 (JUDr. M. Netolický), redakční text o připravované kompenzaci daňových příjmů v rozpočtech obcí v roce 2009, studii společnosti GAREP o místních poplatcích i úvahu Ing. J. Kypetové o údajích ve státním rozpočtu.

Obec a finance 1/2008Časopis Obec a finance 1/2008

První letošní číslo časopisu Obec a finance spolu s přílohou Veřejná správa online informuje o vzniku nového Sdružení místních samospráv (SMS ČR), o aktuálních otázkách financování obcí v návaznosti na přípravu zákona o rozpočtovém určení daní a přináší výklad zákona o střetu zájmů, který se dotýká i těch nejmenších obcí.